ที่เที่ยวตามหนังดัง จาเมกาเกาะประเทศเล็กๆ ที่อุดมไปด้วยความสมบูรณ์ทางทะเล และเป็นอีกสถานที่ท่องหนึ่ง ในอเมริกาใต้ที่มีความสวยงามไม่แพ้ใคร

ที่เที่ยวตามหนังดัง

ที่เที่ยวตามหนังดัง จาเมกาประวัติ เป็นอย่างไร?

ที่เที่ยวตามหนังดัง จาเมกาเป็นประเทศเกาะขนาดเล็ก ที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคเกรตเตอร์แอนทิลลิส ขนาดของเกาะนั้นมีความยาว 240 กิโลเมตร มีความกว้าง 85 กิโลเมตร เกาะนั้นอยู่ติดกับทะเลแคริเบียน

มีระยะห่างจากแผนดินใหญ่อเมริกาถึง 150 กิโลเมตร และห่างจากคิวบาทางใต้ถึง 180 กิโลเมตร เกาะจาเมกานั้นมีขนาดใหญ่ เป็นอันดับสามในอเมริกาใต้ เป็นรองจากเกาะคิวบา และเกาะฮิสปันโยลา ประเทศจาเมกานั้น

มีที่มาจากชื่อของ ชาวพื้นเมืองของที่นี้นั้นคือ ชนพื้นเมืองตาอีโน (Taino) ภาษาที่ใช้นั้นคือ ภาษาอาราวัก (Arawakan) เดิมที่เกาะแห่งนี้ถูกเรียกว่า ฌาเมคา ที่แปลได้สองวความหมายว่า ดินแดนแห่งใบไม้ผลิ หรือ

แดนแห่งป่าและน้ำ ช่วงเวลาหนึ่งในยุคล่าอาณานิคมเอง ชาวสเปนได้ขึ้นฝั่งที่เกาะแห่งนี้ และได้จัดตั้งที่นี้เป็นอาณานิคมของสเปน ถึงแม้จะมีการขัดแย้งกับชนพื้นเมืองก็ตาม แต่การเข้ามาเผยแพร่ศาสนา

ของสเปนที่แอบแฝงไปด้วยผลประโยชน์ จากเกาะแหงนี้ที่เป็นแหล่งปลูกเครืองเทศนั้นเอง ชาวสเปนที่มาตั้งรกราก ได้ตั้งชื่อเกาะแห่งนี้ว่า Santiago ต่อมาเมื่อสเปนเริ่มอ่อนแอลง สหราชอาณาจักรได้เข้าครอบครอง

เกาะแห่งนี้ต่อจากสเปน ภายใต้ชื่อใหม่ว่า ราชอาณานิคมอินดีสตะวันตกแห่งบริเตน ที่เป็นใช้ชื่อเรียกเกาะนี้ในยุคนั่นนั้นเอง หลังจากนั้นอาณานิคมอังกฤต ได้เอาชื่อพื้นเมืองมาเรียกใหม่ว่า จาเมกา จึงได้ถูกใช้จนมาถึงปัจจุบันนั้นเอง

ประชากรส่วนใหญ่บนเกาะแห่งนี้ สืบเชื้อสายชาวแอฟริกา ที่ถูกนำมาเป็นทาสแรงงานยังเกาะแห่งนี้ ชาวพื้นเมืองของที่นี้ จึงได้ถูกหลอมรวมกับคนนอกเข้า จึงไม่แปลกที่เราจะได้เห็น คนผิวสีบนเกาะแห่งนี้นั้นเอง

เพราะในช่วงยุคล่าอาณานิคมนั้น การค้าทาสยังถือว่าเป็นเรื่องที่ถูกต้อง มีการขนทาสชาวแอฟริกา นับล้านเดินทางไปใช้แรงงานต่างๆ ทั่วทั้งยุโรปและอาณานิคมอื่นๆ ของประเทศมหาอำนาจในยุคนนั้น ประชากรมีภาษาเขียนและพูดเป็น ภาษาอังกฤษมากที่สุด เพราะด้วยจากการที่ตกเป็นอาณานิคมอังกฤษ ที่ยาวนานนั้นเอง

ที่เที่ยวตามหนังดัง

ที่เที่ยวตามหนังดัง จาเมกามีภาพลักษณ์เป็นอย่างไร?

ด้วยประเทศเป็นเกาะ ที่อยู่ค่อนไปทางอเมริกาใต้ ลักษณะเกาะแห่งนี้ รอบล้อมไปด้วยทะเล และวิวธรรมชาติป่าไม้บนเกาะนั้นเอง โดยทะเลที่ติดกับเกาะแห่งนี้นั้น คือทะเลแคริบเบียน ที่ถือได้ว่าเป็นทะเลที่มีความเก่าแก่

ประวัติศาสตร์การเดินเรือ รวมถึงเป็นเส้นทางการค้าในอดีตอีกด้วย ดินแดนแห่งอาณานิคมแห่งนี้ มีธรรมชาติที่ถือว่ามีความอุดมสมบูรณ์ ของเกาะแห่งนี้ที่ได้รับการดูแล จากชาวพื้นเมืองมาอย่างยาวนาน

และได้รับวิทยาการต่างๆ รวมถึงการปกครองตนเอง จากยุคอาณานิคมนั้นเอง ภายใต้การจัดตั้งรัฐบาล ของประเทศแห่งนี้นั้น เป็นแบบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา และเป็นประเทศที่อยู่ในเครือจักรภพ ของอังกฤษอีกด้วย

รวมกับหมู่เกาะอื่นๆที่อยู่ในเครือจักรภพนั้นเอง การปกครองของจาเมกานั้น อยู่ภายใต้พระราชอำนาจของ พระราชินี Elizabeth ll แต่ว่ามีการแต่งตั้งผู้สำเร็จราชการแทน ที่เคยคัดเลือกคณะรัฐมนตรี ในการปกครองประเทศแห่งนี้อีกด้วย

โดยคนปัจจุบันนั้นคือ Sir Patrick Linton Allen ผู้ที่ถูกได้รับเลือกเป็นรัฐมนตรี และนาย Bruce Golding เป็นนายกรัฐมนตรี ดำรงตำแหน่งเมื่อปี พ.ศ.2550 นั้นเอง ในอดีตนั้นจเมกานั้น ถือว่าเป็นคู่ค้าสำคัญของอังกฤษ

ไม่ว่าจะเป็นการแลกเปลี่ยนสินค้า หรือวิทยาการต่างๆ แต่ในปัจจุบันนั้นได้เปลี่ยนคู่ค้า มาเป็นสหรัฐอเมริกานั้นเอง ที่มีตลาดทางการค้าที่ใหญ่ จึงทำให้ดินแดนในอเมริกาใต้ส่วนใหญ่ ได้รับการค้าขายเป็นประเทศคู่ค้า

กับสหรัฐมาตลอดหลายปี ปัจจุบันนี้เองจาเมกา จึงมีวัฒนธรรมอเมริกันมากกว่า ความเป็นชนชาติอังกฤษเสียอีก

จาเมกาสถานที่ท่องเที่ยว มีอะไรบ้าง?

ลักษณะภูมิประเทศของจาเมกา เป็นแบบเกาะในพื้นที่ส่วนใหญ่นั้น เต้มไปด้วยธรรมชาติมากมาย มีสถานที่อันเป็นอุทยานอันสวยงาม ที่ซ้อนอยู่ ภายในเกาะแห่งนี้อีกด้วย นอกจากนั้นยังมีสถานที่ทางประวัติศาสตร์

ความเชื่อของคนในท้องถิ่น มีให้เราได้ศึกษากัน ถึงทุกวันนี้นั้นเอง สถานที่ท่องเที่ยวในจาเมกาอันเป็นไฺฮไลท์ ที่เราจะแนะนำสถานที่แรกนั้นคือ อุทยานแห่งชาติ Blue และ John Crow Mountains สถานที่แห่งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียน

เป็นมรดกโลกอีกด้วย เพราะความสวยงาม ที่เราอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ มาพร้อมกับอากาศที่สดชื่น ชวนให้เรารู้สึกผ่อนตลาย

เมื่อเราเลือกที่เดินทางมา สำรวจภูเขา ป่าดิบชื้นและน้ำตก อันเป็นธรรมชาติที่สร้างสรรขึ้นมา สถานที่ต่อไป หาด Doctor ‘c Cave ตั้งอยู่ที่อ่าว Montego หาดทรายสีขาว น้ำทะเลสีฟ้าใส เป็นทะเลที่สวยที่สุดในประเทศแล้ว

นักท่องเที่ยวเริ่มเป็นที่รู้จักกัน เมื่อปี ค.ศ.1920 มีนักโภชนาการชาวอังกฤษผู้มีชื่อเสียง ได้เดินทางมาที่นี้และกล่าวว่า น้ำมีพลังบำบัดรักษาจิตใจได้ดี ทำให้หลังจากนั้น ชื่อเสียงแห่งนี้จึงโด่งดัง นักท่องเที่ยวต่างพากันมาท่องเที่ยวที่นี้นั้นเอง

โรงแรมรีสอร์ทต่างๆเพียบพร้อม รองรับนักท่องเที่ยว ได้อย่างอบอุ่นเลยทีเดียว เราไปกันต่อที่ Rose Hall บ้านหลังใหญ่แห่งนี้ ถูกสร้างเมื่อปี ค.ศ.1770 บ้านหลังนี้เป็นตำนาน แอนนี่พาลเมอร์ (แม่มดขาว) อดีตผู้ปกครองที่โหดร้าย

ที่มักจะทรมาน ทาสของเธอจนถึงชีวิต หรือแม้กระทั่งมีพิธีกรรมแปลกประหลาด ด้วยการสังหารมนุษย์ บ้านแห่งนี้ฟอร์นิเจอร์ ข้าวของทุกอย่างยังถูกจัดเอาไว้ที่เดิม หากได้มาชมนั้นจะรับรู้ถึงบรรยากาศ

อันหน้าขนลุกนี้อย่างแน่นอน ภายนอกบ้านนั้นได้รับการบูรณะใหม่ ให้มีความสวยงวามอีกด้วยนั้นเอง สถานที่สุดท้ายนั้นคือ Blue Hole , Ocho Rios ที่แห่งนี้ปกคลุมไปด้วยป่าดิบชื้น และสิ่งที่เป็นจุดสนใจเลยนั้นก็คือ

น้ำตกแห่งนี้มีสีฟ้า สวยงาม อย่างในเทพนิยายเลยทีเดียว ในอดีตนั้นเชื่อกันว่าน้ำตกแห่งนี้ ้เปรียบเหมือนน้ำตกศักดิ์สิทธิ์อีกด้วย นอกจากนี้เรายังเดินสำรวจ ธรรมชาติโดยรอบได้ แต่ข้อควรระวังหินลื่น เพราะที่นี้มีความชื้นอย่างมาก

จึงทำให้หินนั้นมี ตะไคร้เกาะจำนวนมากนั้นเอง สถานที่ท่องเที่ยวในจาเมกา ยังไม่ได้มีเพียงเท่านี้ ยังมีสิ่งสวยงามอีกเยอะ นับว่าเป็นประเทศที่มีสถานที่ท่องเที่ยว ทางธรรมชาติที่มากมาย จึงเหมาะกับนักท่องเที่ยว ที่ชื่นชอบสัมผัสกับบรรยากาศ ธรรมชาติแบบนี้นั้นเอง

ที่เที่ยวตามหนังดัง

ปัจจุบันจาเมกาเป็นอย่างไรบ้าง?

รากฐานการพัฒนาประเทศ คือการเพาะปลูกมาอย่างยาวนาน ตั้งแต่ยุคสมัยอาณานิคม สินค้าการเกษตรจึงเป็นสินค้าหลัก ในการส่งออกที่เป็นรายได้ให้กับประเทศนี่้นั้นเอง ด้วยสภาพภูมิประเทศเป็นเกาะ

ทำให้มีพื้นที่จำกัดในการพัฒนาที่ดิน การท่องเที่ยวจึงเป็นอีก รายได้หลักอย่างหนึ่งที่ทำให้ ประเทศแห่งนี้สามารถพัฒนาได้ ด้วยเป็นประเทศที่อยู่เครือจักรภพ ทำให้จาเมกาได้เข้าร่วมกลุ่มการค้าต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสมาคมประเทศคริเบี่ยน

รวมทั้งองค์กรใหญ่ระดับโลก อย่างสหประชาชาติประเทศแห่งนี้ ก็ได้เข้าร่วมด้วยเช่นกัน ทำให้เราได้เห็นว่า ประเทศเล็กๆแห่งนี้มีพื้นที่ และสิทธิ์ในการแสดงออก กับเวทีโลกด้วยนั้นเอง แต่ด้วยปัญหาประชากรที่มีเพียง 2.7 ล้านคน

ทำให้การพัฒนาและ บุคลากรที่มีคุณภาพนั้นมีน้อย โดยรอบชนบทนั้น ยังคงได้รับผลกระทบจาก ความเลื่อมล้ำของสังคม ที่มีรายได้หัวเฉลี่ยที่ต่างกันอย่างมาก สังคมเมืองจึงเหมือนเป็นโอกาส และความเจริญเพียงอย่างเดียว

แต่ปัจจุบันนั้นดีขึ้นมากกว่าเดิม เพราะรายได้จากการท่องเที่ยว นำมาซึ่งการพัฒนาชุมชน ผู้คนในละแวกนั้นต่าง มีธุรกิจเป็นของตัวเอง เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามานั้นเอง

สรุปการท่องเที่ยวในจาเมกาเป็นอย่างไรบ้าง?

ความสวยงามของธรรมชาติ บนเกาะแห่งนี้เหมือนดั่ง ดินแดนสวรรค์ที่มีธรรมชาติ อันสวยงามและเป็นเอกลักษณ์ ไม่เหมือนประเทศไหน สิ่งอำนวยความสะดวก สำหรับนักท่องเที่ยวนั้นมีพร้อม และโปรแกรมทัวร์ที่ ซัพพอร์ตกับนักท่องเที่ยว

ให้ได้เลือกว่าจะชอบ การผจญภัยขึ้นเขาลุยป่า หรือว่าชายหาดริมทะเล สำหรับคนมาพักผ่อนนั้นเอง เสน่ห์ความงดงามทั้งมิตรภาพ และความสวยงามสถานที่ท่องเที่ยว พาให้ใจเราอิ่มเอมไปกับบรรยากาศของที่นี้นั้นเอง

หากใครที่ชื่นชอบธรรมชาติแล้วละก็ นับว่าห้ามพลาด จึงทำให้มองว่า จาเมกา เป็นประเทศขนาดเล็ก ในอเมริกาใต้ที่มีสถานที่ท่องเที่ยว

สวยงามที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ อันเป็นเสน่ห์ของที่นี้ ดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างๆ เดินทางเพื่อมาสัมผัสกับ ความสวยงามของที่นี้ ด้วยตัวเองกันทั้งนั้น เพราะความสวยงามของที่นี้ ไม่เป็นสองรองใครอย่างแน่นอน กิจกรรมผจญภัยโลดโผน จะทำให้เพิ่งประสบการณ์แปลกใหม่ ในชีวิตคุณอย่างแน่นอน 

การแทงบอล

คาสิโนออนไลน์ ufabet

เที่ยวตามดารา